صحبت مربی قرآن در رابطه با معاد-واحد5

  • توسط پردل
  • ۱۳۹۸-۱۰-۲۶
  • دیدگاه غیر فعال شده است

با توجه به کلاس حفظ نسبت به مفهوم سوره های که در مورد معنای معاد و اعتقاد به رستاخیز و اتفاقات یوم الحسرت صورت گرفته است مباحثی در این بخش به همراه داستان حضرت ابراهیم و مثال قابل لمس همچون رویش گیاهان و بازسازی پوست انسان بعد از ایجاد زخم که بر روی بدن انسان صورت گرفته و انسان در طول عمر هفتاد سال خویش بنا بر تحقیقات دانشمندان حدود پنجاه کیلو پوست اندازی دارند ،گفته شد.

قبلی «
بعدی »

آمار سایت