خلقت آفرینش -پسرانه واحد5

  • توسط پردل
  • ۱۳۹۸-۱۰-۲۶
  • دیدگاه غیر فعال شده است

با توجه به صفحه مربوطه کتاب درسی قرآن پایه ششم آیه 47 ذاریات که در مورد خلقت آفرینش خصوصا اسمان و سیاره ها کهکشان ها و فاصله ی آنها از یکدیگر که از معجزات علمی قرآن محسوب میشود توضیحاتی بیان و فیلمی در این رابطه بیان نمایش داده شد.

قبلی «
بعدی »

آمار سایت