آموزش کسره به شیوه ی بازی – دبستان دخترانه امام حسین (ع) واحد 3

  • توسط
  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۳
  • دیدگاه غیر فعال شده است

درکلاس قرآن سرکارخانم حسینی این بار برای تنوع و رفع یکنواختی ، به شیوه ی خمیر بازی این نشانه وجایگاه آن را معرفی و تدریس نمودند و سپس روخوانی آن را آموزش داده و از دانش آموزان خواستند تا مطالب یادگرفته شده را نقاشی کشیده و با خمیر بسازند و بخوانند. دانش آموزان به انجام  فعالیت های خواسته شده توسط معلم پرداختند و به نتیجه ای مطلوب دست یافته و برایشان جذابیت بسیاری داشت که انگیزه و رغبت به دنبال کردن آموزش های قرآنی را درپی داشت.

قبلی «
بعدی »

آمار سایت