داستان اصحاب رس- دبستان پسرانه واحد یک

اَصحاب رَسّ، قومی که پیامبر  خود را در چاه انداختند. اصحاب رس گروهی معرفی شده‌اند که از پرستش خدا سر باز زدند و زنانشان به مساحقه می‌پرداختند. خدا پیامبری برای هدایت آنان فرستاد؛ آنها او را در چاه انداختند و به همین دلیل خدا آنان را عذاب کرد. درباره زمان و مکان زندگی این گروه، و همچنین نام پیامبر آنها، اختلاف وجود دارد.

در روایتی از امام علی آمده است که اصحاب رس قومی  بودند که پس از حضرت سلیمان  می‌زیسته‌اند .آنان درخت صنوبری را می‌پرستیدند. گفته شده این درخت را یافث بن نوح در کنار رودی به نام روشاب کاشته  بود که کسی اجازه نوشیدن و استفاده از آن آب را نداشت. هر ساله در ایام عید آن قوم به گرد آن درخت می‌آمدند و به شاخه‌های آن پارچه‌های گوناگون می‌بستند و سپس به دعا تضرع و قربانیکردن می‌پرداختند. پس از آنشیطان  می‌آمد و شاخه‌های درخت را تکان می‌داد و از اعمال آنان اظهار خشنودی می‌کرد. اصحاب رس هم به عیش و نوش از جمله مساحقه می‌پرداختند. خدا نوه یهودا پسریعقوب نبی  را به پیامبری این قوم فرستاد تا هدایت‌شان کند اما آنان به اوایمان نیاوردند و به آزار و اذیت او دست زدند. پس از دعای پیامبر، درخت خشک شد و قوم رس پیامبر را گناهکار و مقصر دانسته و او را در چاه انداختند این کار غضب خدا را در پی داشت، ابر و بادی فرستاد و زمین را برایشان چون آتش داغ کرد و آنان همچون آهن ذوب شدند.

 

پردل

درباره ما

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام

1400 © تمامی حقوق محفوظ می باشد .