پیام قرآنی- پسرانه واحد 4

  • توسط
  • ۱۴۰۱-۱۱-۰۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

با توجه به اهمیت پیام های قرآنی در انتقال مفاهیم قرآن به دانش آموزان، در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۱ پس از خواندن پیام قرآنی صفحه ۲۹ با مفهوم نعمت های خدا، از دانش آموزان خواسته شد که هر کدام نعمت های خداوند را نام ببرند . سپس نام نعمت های مختلف با حروف به هم ریخته روی تخته نوشته شد و دانش آموزان کلمه مورد نظر را با سرهم کردن حروف پیدا می کردند

قبلی «
بعدی »

آمار سایت