فعالیت قرآنی -پسرانه واحد 2

  • توسط
  • ۱۴۰۱-۱۱-۲۴
  • دیدگاه غیر فعال شده است

خداوند به نیکان وعده ی بهشت داده و با انواع و اقسام نعمت ها ،به مومنان و صادقان و خدادوستان ،وعده داده و تشویق کرده است. ما نیز دوستان قرآن و دوستدادران قرآن و دانش آموزان برتر را مورد تشویق قرار دادیم تا بر دوستان قرآن بیفزاییم و بر علاقه ی آن ها بر همکاری در طرح های قرآن بیفزاییم ، تا باشد که وعده های شیرین الهی در زندگی آنها ساری و جاری باشد و برکت این حرکت را در سراسر زندگی خود ببینند . و شاهد جامعه ای قرآنی باشیم . مربی قرآن : آقای خادمی پور دبستان امام حسین علیه السلام واحد ۲

قبلی «
بعدی »

آمار سایت