فعالیت قرآنی -پسرانه واحد2

  • توسط
  • ۱۴۰۱-۱۱-۲۴
  • دیدگاه غیر فعال شده است

آموزش و تمرین قرآن ،فقط به مدرسه ختم نمی شود. ما برآن هستیم که قرآن را به خانه های دانش آموزان ببریم و خانه های آنان را با نور قرآن روشن کنیم . طبق فرمایش پیامبر مهر و محبت و پیامبر مهربانی، که فرمودند : خانه های خود را با تلاوت قرآن ،نورانی کنید. ماهم فقط به مدرسه اکتفا نکرده و پا را فراتر نهاده ایم، و هدف را بزرگ تر گرفته ایم ،و آن هدف یعنی ؛ قرآن در خانه ،و با این طرح دانش آموزان در خانه نیز قرائت را انجام می دهند و از بزرگتر های خود در آموزش و فهم بیشتر قرآن کمک می گیرند .

قبلی «
بعدی »

آمار سایت