دسته: سمعی و بصری

جشن قرآن پایه اول-تربت حیدریه

 • ۱۳۹۸-۱۰-۲۶
 • دیدگاه غیر فعال شده است

آیت الکرسی به زبان فارسی-پسرانه واحد 5

 • ۱۳۹۸-۱۰-۰۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است

نامه خدا را خوانده اید؟-پسرانه واحد 5

 • ۱۳۹۸-۱۰-۰۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است

چلچراغ آسمانی-پسرانه واحد 5

 • ۱۳۹۸-۱۰-۰۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است

فعالیت های قرآنی مهر ماه-پسرانه واحد1

 • ۱۳۹۸-۰۹-۱۶
 • دیدگاه غیر فعال شده است

تدریس حرف «ة ـــة » در قرآن-پسرانه واحد1

 • ۱۳۹۸-۰۹-۱۶
 • دیدگاه غیر فعال شده است

فعالیت های قرآنی آبان ماه – پسرانه واحد1

 • ۱۳۹۸-۰۹-۱۶
 • دیدگاه غیر فعال شده است
عنوان ۱ از ۵۱۲۳۴۵ »

آمار سایت