الگو تلاوت رشته قرائت

ردیف

سوره

قاری

دریافت فایل

1

حمد

استاد محمد شحات انور

دریافت فایل

2

شمس

استاد عبدالباسط

دریافت فایل

 

الگو تلاوت رشته ترتیل

ردیف

سوره

قاری

دریافت فایل

1

جزء
سی

استاد منشاوی

دریافت
فایل

 

الگو تلاوت رشته حفظ

ردیف

سوره

قاری

دریافت فایل

1

جزء
سی  و سوره ملک

استاد منشاوی

دریافت
فایل

 

الگو تلاوت رشته صحت قرائت و معنی نماز

دریافت فایل